Privacyverklaring AVG Femke Oepts Beeldstrateeg

Femke Oepts Beeldstrateeg, gevestigd in De Ondernemerstuin, Berenkoog 35 te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op alle rechtsbetrekkingen van Femke Oepts Beeldstrateeg zijn de Algemene Voorwaarden (augustus 2016) van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is hier te lezen in PDF.

 

Contactgegevens

www.beeldstrateeg.com

De Ondernemerstuin

Berenkoog 35

1822 BH  ALKMAAR

+31620673235

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Femke Oepts Beeldstrateeg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Femke Oepts Beeldstrateeg verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

Ras, biometrische gegevens en/of genetische gegevens worden niet vastgelegd.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Femke Oepts Beeldstrateeg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om onze (foto) producten bij u af te leveren

 

Toestemming

Door het verlenen van een opdracht geeft u mij toestemming de beelden die ik in dit kader maak, te gebruiken voor portfolio doeleinden, inclusief gebruik op mijn website en sociale media met als doel mijn werk te tonen en mezelf te uiten door middel van diverse (online) media kanalen. Een verzoek om uw beelden hiervoor niet te gebruiken zal ik zonder verdere discussie honoreren.

Uitvoering van een opdracht: in het kader van de uitvoering van uw opdracht is het noodzakelijk dat ik relevante gegevens en beelden opsla.

Gerechtvaardigd belang: als professioneel fotograaf heb ik er belang bij om mijn werk aan het brede publiek te laten zien.

 

Portretrecht

Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Door het verlenen van een opdracht geeft de opdrachtgever toestemming deze beelden op te slaan. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het regelen van toestemming van gefotografeerde personen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Femke Oepts Beeldstrateeg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Femke Oepts Beeldstrateeg gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen

Uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier of boekingsformulier dat u invult via de website en dat per e-mail binnenkomt.

In offertes en facturen gebruik ik uw naam en eventueel adresgegevens.

De foto’s die ik in opdracht van u maak, worden verzonden met WeTransfer en opgeslagen op een NAS en externe harde schijf.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Femke Oepts Beeldstrateeg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In opdracht gemaakte foto’s: indien u toestemming geeft om foto’s te delen op mijn website en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien u geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s op een externe harde schijf, zodat deze door u later bijbesteld kunnen worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Femke Oepts Beeldstrateeg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Femke Oepts Beeldstrateeg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine digitale bestanden die, op het moment dat u onze website bezoekt of gebruikt, op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze bestandjes worden gebruikt om een volgend bezoek aan of gebruik van de website te vergemakkelijken of informatie over het bezoek op te slaan.

Er zijn verschillende soorten cookies, namelijk functionele cookies, analytische cookies en marketing cookies. Functionele cookies zijn cookies die het gebruik van de website vergemakkelijken. Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Analytische cookies zijn cookies die het bezoek aan en het gebruik van onze website kunnen analysen en ons op die manier van informatie kunnen voorzien om onze website te verbeteren. Met analytische cookies worden slechts in beperkte mate persoonsgegevens verwerkt.

Femke Oepts Beeldstrateeg maakt gebruikt van Google Analytics, een applicatie van Google die het gebruik van onze website analyseert. Wij hebben dit programma zo ingesteld dat de informatie die Google Analytics verzamelt zoveel als mogelijk wordt geanonimiseerd. Wij hebben Google geen toestemming gegeven deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken of met anderen te delen. Om aan te geven dat Google zich houdt aan de AVG standaarden heeft Google zich gecertificeerd bij het Privacy Shield Framework te Washington. Voor meer informatie, zie: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Femke Oepts Beeldstrateeg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar femke@beeldstrateeg.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Femke Oepts Beeldstrateeg wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Femke Oepts Beeldstrateeg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met femke@beeldstrateeg.com